XUẤT XỨ

Ấn Độ

Kingfisher: Lời Ru Từ Đất Thánh Ấn Độ Đến Trái Tim Bạn

Bia Kingfisher, với biểu trưng con chim kể tên từ tên gọi, đã trở thành biểu tượng của bia Ấn Độ và giúp vươn ra khắp thế giới.

Hiểu Beer