PHONG CÁCH BEER

Czech Pale Lager

Staropramen: Chứa Đựng Những Bí Ẩn Vĩ Đại Giữa Lòng Prague

Bia Staropramen là một biểu tượng của văn hóa bia Tiệp và đã trở thành một trong những thương hiệu bia quốc tế nổi tiếng.

Hiểu Beer