PHONG CÁCH BEER

American Amber / Red Lager

Brooklyn Lager: Cảm Xúc Đặc Trưng Trong Mỗi Ly Bia

Bia Brooklyn Lager, hoặc Brooklyn Brewery, là một biểu tượng của làng sản xuất bia thủ công ở New York và trên toàn thế giới.

Hiểu Beer