PHONG CÁCH BEER

American Wild Ale

Temptation: Bia Chua Đỉnh Của Russian River Brewing Company

Russian River Temptation, bia "American Wild Ale" tại Russian River Brewing Company, Santa Rosa, California, với men phức tạp và hương vị chua độc đáo.

Hiểu Beer